Quy định Quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu

2022-04-23Vào tháng 4/2021, Tổng cục Hải quan Trung Quốc ban hành Lệnh 248 về "Quy định Quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu". Vì vậy, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) cập nhật hướng dẫn mới cho doanh nghiệp sản xuất thực phẩm có nguồn gốc thực vật thực hiện đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc theo Lệnh 248 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) như sau:

Phạm vi đăng ký xuất khẩu qua Trung Quốc được Cục BVTV giới thiệu bao gồm các nội dung chính như sau:

1. Thực phẩm có nguồn gốc thực vật đăng ký xuất khẩu sang Trung Quốc gồm 8 nhóm thực phẩm chính

- Ngũ cốc dùng làm thực phẩm

- Sản phẩm bột ngũ cốc

- Gia vị nguồn gốc tự nhiên

- Các loại rau tươi, rau tách nước và đậu khô

- Quả hạch và các loại hạt

- Trái cây đông lạnh

- Trái cây khô

- Hạt cà phê và cacao chưa rang

2. Các loại hình Doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu sang Trung Quốc

- Doanh nghiệp sản xuất/chế biến

- Doanh nghiệp kho lạnh

- Doanh nghiệp kho thường

Các bước thực hiện đăng ký xuất khẩu sang Trung Quốc:

Bước 1: Doanh nghiệp đề nghị cấp/xác nhận tài khoản

Doanh nghiệp thực hiện đăng ký tài khoản trên Cifer. Doanh nghiệp kiểm tra kỹ thông tin đăng ký. Thông tin cung cấp phải chính xác theo giấy tờ hợp lệ. Khi tài khoản được tạo thành công, không thể sửa đổi thông tin tên người dùng, quốc gia/ khu vực đặt tài khoản và số đăng ký tại quốc gia/ khu vực.

Bước 2: Cục BVTV cấp/xác nhận tài khoản

Cục BVTV thực hiện việc cấp/xác nhận tài khoản cho doanh nghiệp trên CIFER và thông báo cho doanh nghiệp để cập nhật thông tin về tài khoản.

Bước 3: Doanh nghiệp thực hiện đăng ký/ thay đổi thông tin đăng ký trên CIFER

Các giấy tờ đưa lên CIFER phải soạn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung, nếu là tài liệu gốc thì cần cung cấp bản dịch tiếng Anh/ tiếng Trung và được ký tên, đóng dấu theo quy định.

Bước 4: Cục BVTV gửi thông báo chuẩn bị hồ sơ cho doanh nghiệp

Sau khi nhận được thông tin đăng ký của doanh nghiệp, CIFER tự động thông báo danh mục các điều kiện và điểm chính để xem xét, kiểm tra đối với đăng ký của doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước. Cục BVTV gửi thông báo kèm theo danh mục này cho doanh nghiệp qua email đăng ký trên CIFER để doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu của GACC và thông báo của Cục BVTV.

Bước 5: Nộp hồ sơ chính thức

Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bản giấy và 01 bộ hồ sơ bản mềm (thành phần hồ sơ nêu tại Bước 3 và Bước 4) theo yêu cầu của GACC.

Bước 6. Xác nhận của Cục BVTV

Cục BVTV đối chiếu hồ sơ của doanh nghiệp với yêu cầu của GACC:

- Nếu thông tin khai báo trên CIFER và hồ sơ của của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của GACC, Cục BVTV xác nhận và chuyển hồ sơ của doanh nghiệp sang GACC.

- Nếu thông tin khai báo trên CIFER và hồ sơ cần bổ sung, Cục BVTV thông báo cho doanh nghiệp qua email đăng ký trên hệ thống.

Bước 7: Đánh giá của GACC

GACC đánh giá, rà soát hồ sơ nộp qua CIFER, có thể tổ chức đoàn đánh giá và các hình thức khác hoặc kết hợp để cấp mã số đăng ký xuất khẩu cho các doanh nghiệp Việt Nam. Kết quả cuối cùng được GACC thông báo trên CIFER Doanh nghiệp cập nhật tình trạng xét duyệt hồ sơ và tra cứu kết quả trên CIFER bằng tài khoản doanh nghiệp

Cục BVTV cũng khuyến nghị thêm, để đáp ứng được các điều kiện đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc, các doanh nghiệp cần thiết lập hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm theo nguyên tắc HACCP.