Danh sách 92 cơ sở phân bón, thuốc bảo vệ thực vật bị xử phạt

2022-03-29

Cục Bảo vệ thực vật phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong phân bón, thuốc BVTV. 

Người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Dương Đình Tường.

Người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Dương Đình Tường.

Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) vừa ban hành Thông báo số 503/BVTV-TTPC, công bố việc xử phạt 92 cơ sở vi phạm quy định về nội dung ghi nhãn, chất lượng sản phẩm phân bón, thuốc BVTV.

Đây là kết quả của việc sự phối hợp giữa Cục BVTV với các cơ quan chức năng tại Trung ương, địa phương khi tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động nhập khẩu, sản xuất, buôn bán thuốc BVTV, phân bón.

Cho đến nay, các tổ chức cá nhân vi phạm đã nghiêm túc chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổ chức rà soát, thu hồi toàn bộ các sản phẩm phân bón, thuốc BVTV không đảm bảo chất lượng, có nội dung ghi nhãn không đúng quy định; đồng thời tái xuất trả lại nhà sản xuất đối với các sản phẩm phân bón, thuốc BVTV nhập khẩu không bảo đảm chất lượng.

44 trong số 92 cơ sở bị xử phạt vi phạm mắc lỗi nhập khẩu phân bón không bảo đảm chất lượng, 9 cơ sở sản xuất phân bón không đảm bảo chất lượng, 6 cơ sở buôn bán phân bón không đảm bảo chất lượng, 3 cơ sở kinh doanh phân bón vi phạm nội dung ghi nhãn, 1 cơ sở không thực hiện công bố hợp quy đối với sản phẩm phân bón, 11 cơ sở nhập khẩu thuốc BVTV không bảo đảm chất lượng, 2 cơ sở sản xuất thuốc BVTV không bảo đảm chất lượng, 5 cơ sở buôn bán thuốc BVTV không bảo đảm chất lượng, 5 cơ sở sản xuất thuốc BVTV vi phạm nội dung ghi nhãn

Xem chi tiết Thông báo số 503/BVTV-TTPC