Đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc

2022-01-24

Thông báo về việc đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc theo Lệnh 248 và 249Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã có Văn bản số 90/QLCL-CL1 thông báo về việc đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc theo Lệnh 248 và 249

Xem chi tiết tại đây!

Phụ lục