Thông báo SPS tháng 12

2021-12-27

Trong tháng 12/2021, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 69 thông báo của các nước thành viên WTO, trong đó bao gồm 59 dự thảo và 10 văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông, lâm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam1. Đối với 10 văn bản đã được Thành viên WTO áp dụng, cần lưu ý:
- Quy định của Cục Phát triển Chăn nuôi Thái Lan (DLD) tạm ngừng nhập khẩu lợn nuôi, lợn rừng và thịt lợn từ Việt Nam nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch tả lợn Châu Phi. Thái Lan tạm thời đình chỉ trong 90 ngày kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2021 trên Công báo Hoàng gia Thái Lan;
- Quy định của Brazin thiết lập danh sách các tiêu chí vi sinh vật đảm bảo an toàn và vệ sinh thực phẩm (Hướng dẫn số 110, ngày 01 tháng 12 năm 2021);
2. Đối với 59 dự thảo thông báo lấy ý kiến Thành viên WTO, cần lưu ý:
- Đài Loan: Dự thảo tiêu chuẩn giới hạn mức dư lượng thuốc BVTV trong thực phẩm và dự thảo tiêu chuẩn giới hạn mức dư lượng thuốc BVTV trong sản phẩm có nguồn gốc động vật
- Hàn Quốc: Đề xuất sửa đổi các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật của thực phẩm: thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm đông lạnh, thực phẩm ăn nhanh; sửa đổi giới hạn độc tố nấm mốc, mức dư lượng trong gia cầm, thuỷ sản…
- Ấn Độ: Dự thảo sửa đổi quy định về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm (Đồ uống có cồn)
- EU: có 15 thông báo lấy ý kiến thay đổi mức dư lượng tối đa (MRLs); quy định vật liệu nhựa bao gói thực phẩm; cho phép nhập khẩu một số thực vật thuỷ sinh làm thực phẩm…
- Hoa Kỳ: 04 thông báo lấy ý kiến thay đổi mức dư lượng tối đa (MRLs);
- Úc: Đề xuất sửa đổi Phụ lục 20 Bộ luật Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc – Niu Di- lân (ngày 30 tháng 11 năm 2021) về thay đổi thay đổi mức dư lượng tối đa (MRLs);
- Nhật Bản: 16 thông báo lấy ý kiến về đề xuất mức dư lượng tối đa (MRLs)
- Trung Quốc: Thông báo lấy ý kiến tiêu chuẩn An toàn Thực phẩm Quốc gia, thiết lập 733 giới hạn dư lượng tối đa (MRLs) đối với 145 loại thuốc bảo vệ thực vật; - Singapore: Thông báo lấy ý kiến Các điều kiện về thú y cho nhập khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm, bao gồm các điều kiện nhập khẩu cho: trứng ăn, các sản phẩm trứng, trứng có vỏ tiệt trùng, chim nuôi, trứng ấp, thú y đối với gà con…

Nguồn: spsvietnam.gov.vn

Xem chi tiết tại đây!