TB dự thảo quy định về SPS của thành viên WTO có thể ảnh hưởng đến xuất khẩu nông, lâm và thủy sản của Việt Nam

2021-12-21

Văn phòng SPS Việt Nam nhận được thông báo dự thảo quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) của thành viên WTO có thể ảnh hưởng đến xuất khẩu sản phẩm nông sản, thực phẩm của Việt Nam, cụ thể thông báo như sau:1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/526 của Liên minh Châu Âu

-  Ngày thông báo: 13/12/2021;

-  Nội dung thông báo: Dự thảo quy định mức dư lượng tối đa thủy ngân trong một số sản phẩm thủy sản và muối;

-  Thời hạn cuối cùng nhận góp ý: 11/02/2022;

-  Ngày dự kiến ban hành: tháng 4/2022.

2. Thông báo số: G/SPS/N/EU/525 của Liên minh Châu Âu

-  Ngày thông báo: 13/12/2021;

-  Nội dung thông báo: Dự thảo mức dư lượng tối đa đối với ion florua, oxyfluorfen, pyroxsulam, quinmerac và sulfuryl florua trong các sản phẩm nông sản thực phẩm;

- Thời hạn cuối cùng nhận góp ý: 11/02/2022;
- Ngày dự kiến ban hành: 30/6/2022.
3. Thông báo số: G/SPS/N/EU/524 của Liên minh Châu Âu
- Ngày thông báo: 07/12/2021;
- Nội dung thông báo: Dự thảo quy định về các vật liệu nhựa và vật liệu nhựa tái chế cho mục đích chứa đựng có tiếp xúc với thực phẩm, đưa ra các quy tắc cho việc sản xuất, công nghệ tái chế, quy trình tái chế, chất thải nhựa, thu gom và phân loại nhựa đầu vào, khử khuẩn và việc kiểm soát chất lượng, đăng ký các nhà kinh doanh, với mục đích đảm bảo hàm lượng tái chế trong các vật liệu nhựa và các vật phẩm dùng để tiếp xúc với thực phẩm không gây hại cho người tiêu dùng hoặc làm thay đổi chất lượng hoặc đặc tính cảm quan. Quy định sẽ thay thế và bãi bỏ Quy định (EC) số 282/2008;

-  Thời hạn cuối cùng nhận góp ý: 05/02/2022;

-  Ngày dự kiến ban hành: 30/6/2022.
4. Thông báo số: G/SPS/N/USA/3291 của Hoa Kỳ

- Ngày thông báo: 09/12/2021;

- Nội dung thông báo: Thiết lập các tồn dư mức dư lượng đối với bifenthrin trong hoặc trên rau, quả và hạt;

-  Thời hạn cuối cùng nhận góp ý: không xác định;

-  Ngày có hiệu lực: 01/12/2022.

Xem chi tiết tại đây!