Tổng cục Hải quan Trung Quốc tiếp tục phản hồi Việt Nam một số thông tin liên quan đến Lệnh 248 và 249

2021-12-21

Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về Vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động, thực vật Việt Nam (Văn phòng SPS Việt Nam) nhận được thông báo phản hồi của Tổng cục Hải quan Trung Quốc về đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu nông sản thực phẩmNgày 10/12/2021, Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về Vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động, thực vật Việt Nam (Văn phòng SPS Việt Nam) nhận được thông báo phản hồi của Tổng cục Hải quan Trung Quốc về đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu nông sản thực phẩm như sau:

1. Trừ trường hợp có thỏa thuận riêng giữa Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam với Tổng cục Hải quan Trung Quốc, doanh nghiệp sản xuất nước ngoài xuất khẩu thực phẩm vào Trung Quốc phải nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thông qua Hệ thống quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất nước ngoài nhập khẩu thực phẩm (gọi tắt là “Hệ thống đăng ký”). Hệ thống bao gồm website: http://cifer.singlewindow.cn/ hoặc Cổng thương mại quốc tế một cửa Trung Quốc (http://singlewindow.cn/) ->chọn Ứng dụng tiêu chuẩn ->chọn Hệ thống quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất nước ngoài nhập khẩu thực phẩm, hai đường link đăng ký này đều liên kết đến giao diện của hệ thống, do vậy không ảnh hưởng đến việc đăng ký hoặc cấp mã số;

2. Đối với danh sách doanh nghiệp thuộc diện đăng ký trước ngày 31/10/2021 do Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam đã gửi Tổng cục Hải quan Trung Quốc, hiện Tổng cục Hải quan Trung Quốc đang gấp rút thẩm tra, nếu phù hợp yêu cầu, sẽ công bố kết quả liên tiếp trên hệ thống trước ngày 31/12/2021. Doanh nghiệp đã đăng ký với Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam có thể chủ động theo dõi. 

3. Kể từ ngày 01/01/2022, các doanh nghiệp nước ngoài sản xuất thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc đã đăng ký sẽ phải in mã số (bên trong và bên ngoài của bao bì sản phẩm) được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp hoặc mã số do Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

4. Đối với 04 loại sản phẩm (bao gồm: thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, sản phẩm sữa, tổ yến và sản phẩm từ tổ yến), các doanh nghiệp đã đăng ký thì việc đăng ký tiếp tục có hiệu lực theo thời hạn đã cấp. Trước ngày 01/01/2022, việc đăng ký doanh nghiệp thuộc 04 loại thực phẩm này, Cơ quan có thẩm quyền Việt Nam đăng ký theo phương thức hiện hành (theo thỏa thuận đã có) hoặc thông qua Hệ thống đăng ký (Tổng cục Hải quan Trung Quốc ủng hộ phương thức đăng ký này) để nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Từ ngày 01/01/2022, Tổng cục Hải quan Trung Quốc chỉ chấp nhận hồ sơ nộp thông qua Hệ thống đăng ký.

Xem công văn phản hồi tại đây!