Trung Quốc thông báo thay đổi mức dư lượng thuốc BVTV

2021-12-21

Dự thảo thiết lập 733 mức giới hạn dư lượng tối đa (MRLs) đối với 145 loại thuốc trừ sâu, bao gồm cả 2,4-dichlorophenoxybutyric acid, v.v. trong hoặc trên thực phẩmVăn phòng SPS Việt Nam nhận được thông báo số G/SPS/N/CHN/1242 của Trung Quốc về dự thảo mức dư lượng giới hạn thuốc BVTV trong hoặc trên thực phẩm (thông báo gửi kèm), cụ thể thông báo như sau:

Ngày thông báo: 03/12/2021;

Nội dung thông báo: Dự thảo thiết lập 733 mức giới hạn dư lượng tối đa (MRLs) đối với 145 loại thuốc trừ sâu, bao gồm cả 2,4-dichlorophenoxybutyric acid, v.v. trong hoặc trên thực phẩm;

Thời hạn cuối cùng nhận góp ý: 01/02/2022;

Ngày dự kiến có hiệu lực: Chưa xác định.

Văn phòng SPS Việt Nam đề nghị Quý Cơ quan nghiên cứu và thông báo cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có sản phẩm xuất khẩu liên quan góp ý cho dự thảo nêu trên.

Thông tin góp ý (nếu có) gửi về Văn phòng SPS Việt Nam trước ngày 20/01/2022, địa chỉ: số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 024 37344764, email: spsvietnam@mard.gov.vn

Xem chi tiết thông báo tại đây!