Hướng dẫn xuất khẩu trái cây nhiệt đới sang thị trường Trung Quốc 

2021-11-24

Hướng dẫn xuất khẩu trái cây nhiệt đới sang thị trường Trung Quốc (Báo cáo nghiên cứu thị trường cho doanh nghiệp nông nghiệp địa phương tại Cam-pu-chia, Lào và Việt Nam)


 Báo cáo này nghiên cứu các điều kiện cạnh tranh tại thị trường Trung Quốc cho tám loại trái cây thương mại giữa Trung Quốc và ba nước thành viên ASEAN, bao gồm Cam-pu-chia, Lào và Việt Nam. Tám loại trái cây được xem xét trong báo cáo này là chuối, xoài, dưa hấu, nhãn, vải, thanh long, sầu riêng và mít. 

Xem chi tiết tại: Báo cáo nghiên cứu thị trường cho doanh nghiệp nông nghiệp địa phương tại Cam-pu-chia, Lào và Việt Nam