Cẩm nang Hướng dẫn xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc cho quả thanh long

2021-11-24

Cục Xúc tiến thương mại ban hành Cẩm nang Hướng dẫn xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc cho quả thanh long"Hướng dẫn xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc cho quả thanh long" là cẩm nang hướng dẫn cụ thể cho các doanh nghiệp Việt Nam nhằm mục đích xuất khẩu thanh long sang thị trường Trung Quốc. Bao gồm các nội dung: (i) Tổng quan về xuất khẩu thanh long vào thị trường Trung Quốc, (ii) Các bước xuất khẩu thanh long vào thị trường Trung Quốc, (iii) Quy định nhập khẩu thanh long vào thị trường Trung Quốc, (iv) Các giấy tờ cần thiết để xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc, (v) Lời khuyên dành cho các tổ chức, doanh nghiệp xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc, (vi) Các cơ quan liên quan đến việc xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc.

Xem chị tiết tại: Cẩm nang Hướng dẫn xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc cho quả thanh long

Xem thêm: Sổ tay hướng dẫn xuất khẩu Chuối sang thị trường Trung Quốc_2021 

                  Sổ tay hướng dẫn xuất khẩu Mít sang thị trường Trung Quốc_2021