Đưa catechin trong trà xanh vào Phụ lục III của Quy định (EC) số 1925/2006

2021-11-17

Catechin trong trà xanh được đưa vào Phụ lục III (Phần B) của Quy định (EC) số 1925/2006 do làm gia tăng transaminase huyết thanh, gây tổn thương ganDự thảo Quy định này của Ủy ban liên quan đến việc đưa catechin trong trà xanh vào Phụ lục III của Quy định (EC) số 1925/2006. Theo ý kiến được thông qua vào ngày 14 tháng 3 năm 2018, EFSA đã kết luận rằng, trong khi catechin trong trà xanh được pha chế theo cách truyền thống được coi là an toàn để sử dụng, thì catechin được dùng như một chất  phụ  gia thực phẩm, ở mức và trên 800mg (-) - epigallocatechin-3- gallate, được  chứng  minh  là làm gia tăng transaminase huyết thanh, là dấu hiệu gây tổn thương gan. Do đó, theo quy định tại Điều 8 của Quy chế, chất này nên được đưa vào Phụ lục III (Phần B) của Quy định. EFSA  không  thể  xác  định  được lượng catechin trong trà xanh trong chế độ ăn an toàn, do đó, vẫn có khả năng gây ra những tác hại đối với sức khỏe; nhưng sự không chắc chắn về mặt khoa học vẫn tồn tại nên chất này  nên  được  đặt  dưới  sự  giám  sát  của  Liên  minh (Phần C của Phụ lục III đối với Quy chế).

Xem chi tiết tại:G/SPS/N/EU/512