Cảnh báo của EU đối với sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam do vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm trong tháng 10 năm 2021

2021-11-12

Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng về việc Liên minh Châu Âu (EU) gửi cảnh báo đối với 
sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam do vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm trong tháng 10 năm 2021.Ngày 11 tháng 11 năm 2021, Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản gửi -  Cục Bảo vệ thực vật và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản về việc cảnh báo của EU đối với sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam do vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm trong tháng 10 năm 2021.

Theo đó, trong tháng 10 năm 2021, Văn phòng SPS Việt Nam đã nhận được 04 cảnh báo về an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi của Liên minh Châu Âu đối với sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam do vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm (tài liệu đính kèm), nội dung chính như sau: 

1. Cảnh báo số 2021.5398 ngày 07/10/2021

- Sản phẩm: Quả chôm chôm;

- Biện pháp thực hiện: Italy thông báo cho cơ quan chức năng;

- Lô hàng số: không xác định;

- Khối lượng: không xác định;

- Mối nguy: Tồn dư thuốc bảo vệ thực vật gồm: Imidacloprid: 0,015 mg/kg; Cypermethrin: 0,015 mg/kg; Thiamethoxam: 0,011 mg/kg; Clothianidin: 0,019 mg/kg; Phenylphenol: 0,021 mg/kg và chất cấm Permethrin: 0,93 mg/kg, Profenofos: 0,029 mg/kg ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng theo Chỉ thị số 91/414/EEC; 

- Mức độ rủi ro: Không xác định.

2. Cảnh báo số 2021.5783 ngày 26/10/2021

- Sản phẩm: Mộc nhĩ khô;

- Biện pháp thực hiện: Cộng hòa Liên bang Đức thu hồi sản phẩm trên thị trường;

- Lô hàng số: MHD 30.01.2023;

- Khối lượng: 700 kg;

- Mối nguy: Phát hiện dư lượng Chlorpyrifos ở mức 0,24 ± 0,12 ppm. Theo Chỉ thị số 91/414/EEC sửa đổi, Quy định (EU) 2020/1085 quy định mức dư lượng tối đa Chlorpyrifos đối với sản phẩm trên là 0,01 ppm;

- Mức độ rủi ro: Nghiêm trọng.

3. Cảnh báo số 2021.5861 ngày 27/10/2021

- Sản phẩm: Hạt tiêu đen 3mm, tên tiếng anh “BLACK PEPPER PINHEADS 3MM”;

- Biện pháp thực hiện: Tây Ban Nha từ chối nhập tại cửa khẩu;

- Lô hàng số: 48003G212701;

- Khối lượng: 25 kg;

- Mối nguy: Phát hiện dư lượng Chlorpyrifos ở mức 0,035±0,018 ppm. Theo Chỉ thị số 91/414/EEC sửa đổi, Quy định (EU) 2020/1085 quy định mức dư lượng tối đa Chlorpyrifos đối với sản phẩm trên là 0,01 ppm;

- Mức độ rủi ro: không xác định.

4. Cảnh báo số 2021.5839 ngày 28/10/2021

- Sản phẩm: Bột quế;

- Biện pháp thực hiện: Italy thông báo lưu ý;

- Lô hàng số: LOTTO 4069;

- Khối lượng: không xác định;

- Mối nguy: Phát hiện vi khuẩn Bacillus cereus ở mức 16.000 CFU/g. Theo Quy định của (EU)178/2002, (CE) 882/2004, (CE) 854/2004 mức cho
phép tối đa 1.000 CFU/g;

- Mức độ rủi ro: Nghiêm trọng.

Cũng trong tháng 10/2021, trên Hệ thống cảnh báo (RASFF) có trên 400 thông báo đối với lô hàng của các quốc gia nhập khẩu hoặc lưu thông trên thị trường EU vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm. Trong đó, các vi phạm về ô nhiễm vi sinh vật: 128;  mức dư lượng thuốc BVTV: 93, độc tố nấm mốc: 30, dư lượng thuốc thú y và những vi phạm khác.

Văn phòng SPS Việt Nam đề nghị Quý Cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo rà soát, kiểm tra và yêu cầu các nhà sản xuất có sản phẩm nêu trên rà soát các khâu trong chuỗi quản lý để xác định nguyên nhân và biện pháp khắc phục. 
Trên cơ sở kết quả rà soát, kiểm tra, đề nghị Quý Cơ quan gửi văn bản thông báo kết quả xử lý về Văn phòng SPS Việt Nam để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

Xem chi tiết cảnh báo tại đây.

---------

*** CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHONHO là đơn vị được chỉ định về kiểm nghiệm thủy sản, thực phẩm, nông sản và nhiều nền mẫu khác. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHONHO 

Hotline: 0901 339 669

Email: info@nhovn.com

Fanpage: Tổ chức NHO