Mức tối đa cadmium trong một số loại thực phẩm

2021-09-15

Dự thảo đã được thông báo số G/SPS/N/EU/466 (ngày 15 tháng 3 năm 2021) hiện đã được thông qua bởi Quy định của Ủy ban (EU) 2021/1323 ngày 10 tháng 8 năm 2021Dự thảo đã được thông báo số G/SPS/N/EU/466 (ngày 15 tháng 3 năm 2021) hiện đã được thông qua bởi Quy định của Ủy ban (EU) 2021/1323 ngày 10 tháng 8 năm 2021 sửa đổi Quy định (EC) số 1881/2006, liên quan đến mức tối đa cadmium trong một số loại thực phẩm (Văn bản có liên quan đến EEA) [OJ L 288, ngày 11 tháng 8 năm 2021, tr. 13]. Quy định sẽ có hiệu lực vào ngày thứ 20 sau khi được công bố trên Tạp chí chính thức của Liên minh châu Âu. 

Xem chi tiết tại đây!