Mức độ tối đa chì trong một số loại thực phẩm

2021-09-15

Mức tối đa chì trong một số loại thực phẩm (Văn bản có liên quan đến EEA) [OJ L 286, ngày 10 tháng 8 năm 2021, tr. 1].

 Dự thảo đã được thông báo số G/SPS/N/EU/465 (ngày 15 tháng 3 năm 2021) hiện đã được thông qua bởi Quy định của Ủy ban (EU) 2021/1317 ngày 9 tháng 8 năm 2021 sửa đổi Quy định (EC) số 1881/2006, liên quan đến mức tối đa chì trong một số loại thực phẩm (Văn bản có liên quan đến EEA) [OJ L 286, ngày 10 tháng 8 năm 2021, tr. 1].

Quy định sẽ có hiệu lực vào ngày thứ 20 sau khi được công bố trên Tạp chí chính thức của Liên minh châu Âu.

Tải tài liệu ở đâyG/SPS/N/EU/465