Kết quả tóm tắt Hội nghị lần thứ 54 Ban kỹ thuật Codex quốc tế về vệ sinh thực phẩm

2024-03-25

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển chăn nuôi của Kenya, Mithika Lituri  phát biểu khai mạc và chào mừng các đại biểu tham dự Hội nghị. Tiến sỹ Jose Emilio, Thứ trưởng An toàn thực phẩm của Hoa Kỳ, hoan nghênh và chào mừng các đại biểu của các quốc gia tham dự Hội nghị.Tham dự Hội nghị có 300 đại biểu từ 57 quốc gia thành viên, 1 tổ chức thành viên và 12 tổ chức quan sát viên.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển chăn nuôi của Kenya, Mithika Lituri  phát biểu khai mạc và chào mừng các đại biểu tham dự Hội nghị. Tiến sỹ Jose Emilio, Thứ trưởng An toàn thực phẩm của Hoa Kỳ, hoan nghênh và chào mừng các đại biểu của các quốc gia tham dự Hội nghị.

Hội nghị diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 11-15/03/2024. Sau 5 ngày thảo luận, Hội nghị nhất trí các nội dung sau trình lên CAC 47 để thông qua:

Thứ nhất: Các phần phụ lục về vệ sinh thực phẩm trong Quy phạm thực hành vệ sinh (CXG 1-1969):

  • Phụ lục đối với các loại rau ăn lá tươi;
  • Phụ lục đối với các loại rau mầm.

Thứ hai: Soát xét Hướng dẫn áp dụng các nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm để kiểm soát các loài vi khuẩn gây bệnh trong hải sản (CXG 73-2010);

Thứ ba: Dự thảo Hướng dẫn các biện pháp kiểm soát về vệ sinh thực phẩm trong thị trường mua bán thực phẩm truyền thống;

Thứ tư: Soát xét Hướng dẫn Áp dụng các nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm để kiểm soát các virus trong thực phẩm (CXG 79-2012);

Thứ năm: Soát xét Hướng dẫn Kiểm soát Campylobater và Salmonella trong thịt gà (CXG 78-2011);

Thứ sáu: Soát xét Hướng dẫn áp dụng các nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm để kiểm soát Listeria monocytogenes trong thực phẩm (CXG 61-2007);

Có thể tham khảo chi tiết báo cáo kết quả hội nghị CCFH lần thứ 54 theo đường link: https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-712-54%252FDRAFT%2BREPORT%252FREP%2Bfh54%2Bcompiled%2BDRAFT_clean%2Bversion_e.pdf

Hội nghị lần thứ 55 Ban kỹ thuật Codex quốc tế về Vệ sinh thực phẩm sẽ  được tổ chức tại Hoa Kỳ vào cuối năm 2025, địa điểm cụ thể sẽ được Ban thư ký Codex quốc tế thông báo sau khi được quốc gia chủ trì xác nhận.