Thanh long Việt Nam lần đầu sang Hoa Kỳ

2024-02-26

 Sau thời gian đàm phán và kiểm tra trên thực địa, ngày 30/7/2008, Tham tán thương mại Việt Nam tại Mỹ, ông Ngô Văn Thoan, gửi công văn về nước thông báo phía Mỹ đã cho phép nhập khẩu trái thanh long của Việt Nam vào thị trường nước này. Sau thời gian đàm phán và kiểm tra trên thực địa, ngày 30/7/2008, Tham tán thương mại Việt Nam tại Mỹ, ông Ngô Văn Thoan, gửi công văn về nước thông báo phía Mỹ đã cho phép nhập khẩu trái thanh long của Việt Nam vào thị trường nước này.

Hoa Kỳ

Trước đó, Cục Kiểm dịch động thực vật (APHIS) thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã nghiên cứu, phân tích trong phòng thí nghiệm, cử các đoàn kiểm tra thực tế từ khâu gieo trồng, thu hoạch, bảo quản đối với trái thanh long và các phương tiện kỹ thuật được sử dụng kiểm dịch tại Việt Nam.

Kết quả điều tra được APHIS thông báo rộng rãi để lấy ý kiến công chúng Hoa Kỳ từ ngày 09/5 tới 08/7/2008, đúng 60 ngày theo quy định của luật pháp Mỹ.

Ngoài những quy định chung về kiểm dịch thực vật, các lô hàng thanh long Việt Nam nhập vào Hoa Kỳ phải đảm bảo 3 tiêu chuẩn riêng của APHIS. Một là thanh long được đưa qua chiếu xạ với liều lượng hấp thụ tối thiểu 400 gray.

Hai là mỗi lô hàng thanh long đều phải có giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do Cơ quan bảo vệ thực vật quốc gia của Việt Nam (NPPO) cấp và ghi rõ đã được kiểm dịch và xử lý chiếu xạ theo quy định (hoặc lô hàng sẽ được chiếu xạ tại cảng đến trên lãnh thổ Hoa Kỳ). Ba là các quy định trên chỉ áp dụng cho các lô hàng thương mại.

Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng cho biết, qua làm việc, APHIS cho rằng họ có thể xem xét và cho phép cùng một lúc 3 hoặc 4 loại trái cây có bản chất và đặc tính tương tự, chứ không nhất thiết phải làm từng loại như đã làm với thanh long.

Xuất khẩu thanh long sang thị trường Hoa Kỳ cần phải đạt được các chỉ tiêu sau:

- Thanh long phải được chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn “GlobalGAP”.

- Cơ sở đóng gói thanh long xuất khẩu phải đạt chuẩn.

- Giống thanh long được phép xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ là thanh long ruột trắng và ruột đỏ.

- Trọng lượng trái thanh long tương đối nhỏ hơn các thị trường khác khoảng 300g-350g/quả.

- Tất cả lô hàng thanh long từ Việt Nam khi xuất khẩu vào Hoa Kỳ phải đạt các điều kiện về chuẩn kỹ thuật và nguồn gốc xuất xứ: Mã số vùng trồng + Mã số cơ sở đóng gói + Mã số nhà máy xử lý chiếu xạ.

- Thanh long xuất khẩu sang Hoa Kỳ cần phải tuân thủ Hiệp định SPS - Hiệp định Vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các chất tồn dư khác ở dưới mức cho phép, không có các loại sâu bệnh thuộc đối tượng dịch hại mà Hoa Kỳ quan tâm (đặc biệt là ruồi đục quả).