Bổ sung bệnh phải xét nghiệm đối với động vật nhập khẩu

2022-09-27

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã bổ sung dịch tả lợn châu Phi vào danh mục phải xét nghiệm đối với động vật và động vật nhập khẩu.Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã bổ sung dịch tả lợn châu Phi vào danh mục phải xét nghiệm đối với động vật và động vật nhập khẩu.

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 09/2022/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 6/10.

Theo đó, bổ sung các bệnh phải xét nghiệm đối với động vật và động vật nhập khẩu bao gồm: Dịch tả lợn Châu Phi và Viêm da nổi cục. Căn cứ tình hình dịch bệnh của nước xuất khẩu, Cục Thú y hướng dẫn chỉ tiêu bệnh cần xét nghiệm để kiểm dịch; trường hợp phát hiện bệnh mới chưa được quy định, Cục Thú y báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, quyết định chỉ tiêu kiểm dịch đối với bệnh mới.

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định lấy mẫu xét nghiệm để kiểm dịch như sau: Đối với động vật nhập khẩu, gộp 5 mẫu đơn thành 1 mẫu để xét nghiệm tác nhân gây bệnh; Đối với sản phẩm động vật nhập khẩu, lô hàng có 1 đến 2 mặt hàng lấy mẫu tất cả các mặt hàng, mỗi mặt hàng lấy 5 mẫu đơn và gộp thành 1 mẫu xét nghiệm tác nhân gây bệnh; Lô hàng có từ 3 mặt hàng trở lên lấy mẫu 3 mặt hàng có số lượng/khối lượng lớn nhất, mỗi mặt hàng lấy 5 mẫu đơn và gộp thành 1 mẫu xét nghiệm tác nhân gây bệnh.

Trường hợp không thể gộp mẫu để xét nghiệm theo mẫu gộp, xét nghiệm các tác nhân gây bệnh theo mẫu đơn. Khi phát hiện lô hàng sản phẩm động vật nhập khẩu không đạt yêu cầu về cảm quan, lấy mẫu kiểm tra các chỉ tiêu lý hóa, vi sinh vật gây hại, tác nhân gây bệnh theo các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn tương ứng của Việt Nam, quy định quốc tế.