Tài liệu nghiên cứu SPS và TBT hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam

2022-03-01

Nghiên cứu các biện pháp vệ sinh dịch tễ (SPS) và hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam phải đối mặt trên các thị trường xuất khẩu chủ yếuXem chi tiết tại đây!