Bản tin SPS Việt Nam tháng 12/2021

2022-01-24

Hội nghị “Phổ biến cam kết về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và cập nhật yêu cầu về SPS tại thị trường Trung Quốc”>>> Thông tin - Hoạt động

- Nhận diện nhanh một số loài sinh vật ngoại lai xâm hại

- Hội nghị phổ biến các quy định và cam kết về SPS trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và liên minh châu Âu (EVFTA)

- Hội nghị “Phổ biến cam kết về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và cập nhật yêu cầu về SPS tại thị trường Trung Quốc”

>>> Ý kiến - Trao đổi

- Gióoc-gi-a quy định các chất phụ gia sử dụng trong thức ăn chăn nuôi

- Xinh-ga-po quy định thú y liên quan đến việc nhập khẩu trứng

- Úc thông báo về đề xuất sửa đổi Phụ lục 20 của Bộ luật tiêu chuẩn thực phẩm Úc - Niu di-lân sửa đổi

>>> Văn bản mới

- Danh sách các thông báo về dự thảo và quy định có hiệu lực về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật của các nước thành viên thuộc Tổ chức thương mại thế giới (WTO) trong tháng 12 năm 2021

Xem chi tiết tại đây!