Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu thanh long từ Việt Nam

2021-12-29

Vào hồi 16 giờ 00 ngày 28/12/2021, Trung tâm Quản lý cửa khẩu nhận được thông tin từ doanh nghiệp Việt Nam gửi 01 thư của Ban chỉ huy Tổ Lãnh đạo công tác phòng chống dịch bệnh COVID - 19 thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc về việc thực hiện huỷ bỏ đối với quả Thanh long liên quan đến dương tính bằng tiếng Trung Quốc.Sau khi nhận được thư Trung tâm quản lý cửa khẩu đã phiên dịch ra tiếng Việt; theo đó, Nội dung Văn bản Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Bằng Tường Trung Quốc gửi cho Hải quan Hữu Nghị Quan Trung Quốc thông báo sẽ thực hiện huỷ bỏ, không tiếp nhận hàng hoá bảo quản lạnh, cụ thể là mặt hàng thanh long. Phía Trung Quốc sẽ tạm dừng nhập khẩu đối với mặt hàng thanh long thời gian từ 0h 00 ngày 29/12/2021 đến 24h ngày 26/1/2022. Đồng thời, trung tâm quản lý cửa khẩu cũng đã liên lạc trực tiếp với Cục Thương mại Bằng Tường Trung Quốc nắm thông tin, phía cục thương mại Bằng Tường xác nhận thông tin trên là chính xác

(Trích từ công văn số 539/TTQLCK-HCTH ngày 28/12/2021 của Trung tâm quản lý cửa khẩu)

Xem chi tiết công văn tại đây!