Phản hồi của Tổng cục Hải quan Trung Quốc về Công hàm số 353/2021

2021-11-24

Lưu ý của TCHQ Trung Quốc còn một số mặt hàng chưa thấy DN Việt Nam đăng ký theo Phụ lục 1, công hàm 353. Sau khi hoàn thành đăng ký DN xuất khẩu nông sản thực phẩm sang TQ trước ngày 31/10/2021.
Vậy đề nghị các DN khẩn trương rà soát và đăng ký bổ sung với Cơ quan có thẩm quyền theo hướng dẫn tại website: spsvietnam.gov.vnNgày 04/11/2021, Văn phòng SPS Việt Nam đã có thư điện tử đề nghị Cục An toàn thực phẩm xuất nhập khẩu thuộc Tổng cục Hải quan Trung Quốc thông tin về kết quả đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc đáp ứng hướng dẫn tại Công hàm số 353/2021 của Cục An toàn thực phẩm xuất nhập khẩu về hướng dẫn triển khai đăng ký doanh nghiệp nước ngoài.

Ngày 18/11/2021, Văn phòng SPS Việt Nam đã nhận được phản hồi của Cục An toàn thực phẩm xuất nhập khẩu đối với danh sách doanh nghiệp đăng ký trước ngày 31/10/2021 và việc sử dụng mã số đăng ký doanh nghiệp trên bao bì thực phẩm.

Xem chi tiết tại: 235-SPS-BNNVN_DKDN-TQ