Tổng cục Hải quan Trung Quốc ban hành Lệnh số 248 và số 249 về lĩnh vực quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu

2021-09-15

Ngày 12 tháng 8 năm 2021, Văn phòng SPS Bộ Công Thương - Cục xuất nhập khẩu nhận được văn bản số 145/SPS-BNNVN của Văn phòng SPS Việt Nam - Bộ Nông nghiệp  và Phát triển nông thôn thông tin về việc Tổng cục Hải quan Trung Quốc ban hành Lệnh số 248 và số 249 liên quan đến lĩnh vực quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu.Ngày 12 tháng 8 năm 2021, Văn phòng SPS Bộ Công Thương - Cục xuất nhập khẩu nhận được văn bản số 145/SPS-BNNVN của Văn phòng SPS Việt Nam - Bộ Nông nghiệp  và Phát triển nông thôn thông tin về việc Tổng cục Hải quan Trung Quốc ban hành Lệnh số 248 và số 249 liên quan đến lĩnh vực quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu.

Các quy định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. 

Xem chi tiết tài liệu tại đây

Xem chi tiết nội dung bản dịch không chính thức của Lệnh số 248

Xem chi tiết nội dung bản dịch không chính thức của Lệnh số 249